Sporet ved Lindknud

Sporet ved Lindknud består af 3 kortere ruter: gul rute på 4,5 km, rød rute på 3,9 og grøn rute på 1,8 km. Alle ruter starter ved Lindknud Kirke og alle ruter fører dig gennem Lindknud Oplevelsesskov. Sporet er på trampesti, grussti og asfaltvej, og fører dig gennem natur- og kulturlandsskabet omkring en typisk landsby. Turen fører dig gennem et varieret landskab… Læs mere Sporet ved Lindknud

Udgivet
Kategoriseret som Lindknud

Generalforsamling Lindknud Vandværk

GeneralforsamlingLindknud Vandværkafholder generalforsamling Onsdag den 14. april 2021kl. 19.00 på Bøgevang Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal være bestyrelsen i hændesenest 8 dage før generalforsamlingen. Med venlig hilsenBestyrelsen

Historie fra avisen om Lindknuds kloakering i årene 1952-54

12. 0kt. 1952 holdtes møde på Lindknud kro, hvor formålet var at kaste lys over det projekterede kloakanlæg for Lindknud by. Det var Statens vandløbsudvalg i Viborg, der indbød til mødet og alle lodsejere, der blev berørt af sagen var inviteret, dvs. især ejerne af jorderne ned mod, hvor rensningsanlægget skulle placeres, men også andre… Læs mere Historie fra avisen om Lindknuds kloakering i årene 1952-54

Lindknud

Lindknud er en typisk dansk landsby, som ligger i Sydjylland mellem Kolding og Esbjerg.Lindknud områdets historie i korte træk Navnet LindknudDet kendes fra o. 1325 og havde da formen: Lindeknut og betyder formodentlig: Bakkeknuden med lindetræerne. Lindknud SognLindknud er navnet på sognet. Sognet er delt i to kirkedistrikter med hver sin kirke – den ene… Læs mere Lindknud

Udgivet
Kategoriseret som Lindknud