COVID – 19

Hvornår råber nogen, som regeringen vil lytte til, op og fortæller den, at covid-19 ikke længere udgør en fare, der overstiger andre helbredstrusler? Og vil vedkommende i samme anledning minde den om, hvordan vi håndterede de mange tusind influenzadødsfald i 1990’erne?

I 90’erne døde mange af influenza, og 2.000-4.000 influenzadøde over vinteren var ikke unormalt i Danmark. Det var Hongkong-influenzaen fra 1968, der vendte hårdt tilbage. Efter den store influenzaoverdød i 1993 opfordrede Folketinget derfor regeringen til i 1995 at fremsætte lovforslag om at gøre influenzavaccinerne gratis. Simpelthen fordi alt for mange døde eller fik senfølger af influenza, og hospitalsindlæggelser var et stigende problem.

Eftersom 90 pct. af dem, der døde, var over 65 år, anbefalede man, at vaccinationstilbuddet blev givet til folkepensionister, men ikke til borgere under 65 år, selv om de udgjorde de resterende 10 pct. Sundhedsstyrelsen anbefalede derfor fra 1998, at alle over 65 blev vaccineret mod influenza. 30 år efter at Hongkong-influenzaen havde dræbt op imod 4 millioner mennesker på verdensplan ved sin ankomst, syntes politikerne altså, at de ældre skulle have en vaccine som et fast tilbud.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *