Historie fra avisen om Lindknuds kloakering i årene 1952-54

12. 0kt. 1952 holdtes møde på Lindknud kro, hvor formålet var at kaste lys over det projekterede kloakanlæg for Lindknud by. Det var Statens vandløbsudvalg i Viborg, der indbød til mødet og alle lodsejere, der blev berørt af sagen var inviteret, dvs. især ejerne af jorderne ned mod, hvor rensningsanlægget skulle placeres, men også andre… Læs mere Historie fra avisen om Lindknuds kloakering i årene 1952-54